ihtilâs


ihtilâs
(A.)
[ سﻼﺘﺧا ]
zimmetine para geçirme, para çalma.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • ihtilas — is., huk., esk., Ar. iḫtilās 1) Aşırma 2) Bir malı açıkça sahibinden veya evinden hızla kapıp alma …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • IHTİLAS — Hırsızlık için gelip bir şey alıp kaçmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İHTİLAS — (C.: İhtilasât) Çalma, sirkat, hırsızlık. * Usulca ve elçabukluğu ile aşırma. * Bir çeşit ok atma tavrı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ihtilas — Aşırma ; Bir malı açıkça sahibinden veya evinden hızla kapıp, alma …   Hukuk Sözlüğü

  • İHTİLAS-İ VAKT — İşlerin arasında vakit bulabilme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İHTİLASAT — (İhtilas. C.) Hırsızlıklar, çalmalar, sirkatler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • aşırma — is. 1) Aşırmak işi 2) mim. Yapı çatılarında uzun mertek, aşık 3) sf. Aşırılmış Aşırma bir eser. 4) hlk. Küçük kazan, kova, bakraç 5) ed. Başkalarının yazılarından bölümler, dizeler alıp kendisininmiş gibi gösterme veya başkalarının konularını… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kovuşturma — is. 1) Kovuşturmak işi 2) Suçlu sanılan biri için yapılan soruşturma ve araştırma, takibat, takip Zimmet, ihtilas, irtikâp suçları hakkında açılan kovuşturmalar da bu arada durdurulacak mıdır? N. Cumalı Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yüz kızartıcı suç — is. Utanç verici, insanlık onuruna yakışmayan suç Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlar yüz kızartıcı suçlardır …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İHTİLASKÂRAN — (İhtilaskâr. C.) Çalanlar, aşıranlar, ihtilas edenler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük